សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋាន

លេខ ២២ ផ្លូវទី ៣ ស៊ីនឡៃសួនឧស្សាហកម្មស៊ីនឡីម៉ានថោនទីក្រុងហ៊ូហ្សូចូងក្វាងទុងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ + ៨៦-៧៥២-៥៧០៦៥៥៣

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ