សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

ចំណាំនិងបន្ទាត់

  • Bookmark and ruler

    ចំណាំនិងបន្ទាត់

    លក្ខណៈ​ពិសេស
    ខ្សែក្រវ៉ាត់ HOLLOW BOOKMARK របស់យើងមានគុណភាព 2D ដែលអាចប្រើបានទាំងផ្ទៃភ្លឺនិងវត្ថុបុរាណ។ ខ្សែខ្លីបំផុតអាចមានកម្រាស់ ០.០១ ម។ មនិងកម្រាស់ ០.១២ ម។ ម។