សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រនេះ!

មេដែកទូរទឹកកក

  • fridge magnet

    មេដែកទូរទឹកកក

    មេដែកទូរទឹកកកផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតអំណោយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗ។ សម្រាប់រឿងមួយ ពួកវាមានតម្លៃមិនគួរឱ្យជឿ។ ពួកគេក៏ទាក់ទាញភ្នែក; មិនថាអ្នកជ្រើសរើសការរចនាម៉ាញេទិកទូរទឹកកកផ្សព្វផ្សាយតាមទម្រង់នៃជម្រើសរបស់អ្នក ឬសម្រាប់ជម្រើសណាមួយដែលផលិតជាមុនរបស់យើងទេ ទាំងនេះគឺជាការរចនាដែលពិតជាលេចឡើងប្រឆាំងនឹងផ្នែកខាងមុខនៃទូរទឹកកក។