សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

មេដែកទូរទឹកកក

 • fridge magnet

  មេដែកទូរទឹកកក

  លក្ខណៈ​ពិសេស
  មេដែកទូរទឹកកកទូរទឹកកកអាចមានប្រយោជន៍ហើយឈ្មោះផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកនឹងត្រូវចងចាំរាល់ពេលដែលវាត្រូវបានប្រើ។
  មេដែកទូរទឹកកកប្រូមូហ្សិតរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់បានយូរនិងស្រាល - ផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន។
  ការរចនានៃមេដែកទូរទឹកកកប្រភេទ 2D និង 3D គឺជាអ្នកឈ្នះសម្រាប់អ្វីដែលកាន់តែលេចធ្លោ។